trucar
973 93 03 66
973 93 03 66
info@cliniclleida.com

POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL

1 – IDENTITAT DEL TITULAR WEB

UROPONENT, SLP amb CIF CIF B-25828500 i domicili CALLE RAMON ESCUER, NUM. 27,25110 ALPICAT – (LLEIDA), Telèfon 973 93 03 66 NOM DEL DOMINI: www.urocliniccenter.com

2- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d’USUARI, la qual cosa implica l’adhesió als termes i condicions que a continuació s’indiquen.

A tots els efectes, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada en el moment en que es produeix l’accés. . UROPONENT, SLP recomana a l’USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis ofertes. Així mateix, l’accés a determinats serveis a través d’aquest lloc Web poden trobar-se sotmesos a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o l’ús dels nostres serveis, el USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En el cas de no acceptar les condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’accedir i usar els serveis continguts en aquesta web. Les presents condicions tenen us de regular el ús genèric de la Web per part de l’USUARI que té la possibilitat de visualitzar-les i imprimir-les.

UROPONENT, SLP es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es trobin en aquesta Web, així com limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la Web.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d’aquesta Web es troba protegit per les Lleida sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics són propietat de UROPONENT,SL. o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per a la que fossin destintats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereixen en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de UROPONENT, SLP La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i els següents del Codi Penal. Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a UROPONENT, SLP i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol controvèrsia que pugues suscitar respecte els mateixos.

En qualsevol cas, UROPONENT, SLP compta amb l’autorització expressa i prèvia per part els mateixos. Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc Web hauran de dirigir-se al correu electrònic: info@cliniclleida.com

4- ACCÉS A LA WEB

La nostra web pot ésser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les Dades de Caràcter Personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

5- ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’USUARI es compromet a usar la Web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, amb bones costums i l’ordre públic. L’USUARI s’obliga i es compromet a:

 • No usar la Web o els serveis que s’hi presten a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o de qualsevol forma que pugui perjudicar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de la Web a altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin a la Web.
 • No introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de UROPONENT, SLP o de tercers.
 • No fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis que ofereix.
 • No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. Així mateix, UROPONENT, SLP es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a la Web i/o a els serveis en qualsevol moment sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

6- RÈGIM DE RESPONSABILITAT

UROPONENT, SLP no es farà responsable, directa ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Web.
 • Que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix, i en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causa que escapi del control de  UROPONENT, SLP
 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Web.
 • Una actuació dolorosa o culposa de l’USUARI i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa. Danys directes o indirectes, danys emergents i/o per lucre cessant.
 • Els continguts i opinions de tercers ni la informació continguda en pàgines Web de tercers a les que s’hi pugui accedir per enllaços o buscadors del lloc web.
 • Danys que puguin causar-se en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets a causa de la seva navegació en el lloc Web o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.
 • De l’incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 • Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, guardats o posats a disposició, la falta d’actualització o d’exactitud dels mateixos, ni de la seva qualitat científica en el seu cas.

Així mateix, UROPONENT, SLP no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la Web o la impossibilitat d’accedir-hi.
UROPONENT, SLP tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a l’USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos

7- PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web XXXXXX, S.L, en compliment del disposat en els articles 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podrà dirigir-se al correu electrònic: info@cliniclleida.com.

8- PUBLICITAT

Conforme amb  el regulat a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política respecte al correu electrònic es centra en remetre únicament comunicacions que l’USUARI hagi sol·licitat rebre. Si no desitja rebre aquests missatges per correu electrònic, pot dirigir-se a l’adreça d’aquest correu electrònic: info@cliniclleida.com

9- LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi el lloc Web de UROPONENT, SLP seran competents els Jutjats i Tribunals de Lleida, Espanya.

PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable?

UROPONENT, SLP amb CIF CIF B-25828500 i domicili CALLE RAMON ESCUER, NUM. 27,25110 ALPICAT – (LLEIDA), Telèfon 973 93 03 66 NOM DEL DOMINI: www.urocliniccenter.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

UROPONENT, SLP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació sobre els nostres productes.

Quin és el termini de conservació de les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de la informació està basat en la sol·licitud de més informació. La negativa al tractament de les seves dades portaria aparellada la impossibilitat de facilitar la informació sol·licitada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades facilitades poden cedir-se a empreses encarregades del tractament de dades (com proveïdors de serveis: serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc.

També poden produir-se transferències internacionals conforme al règim de automatització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent. Quins són els seus drets quan ens facilita les dades? 

L’interessat té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També pot si ho desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i dret de la portabilitat de les dades dirigint-se a la direcció anteriorment facilitada.

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les Cookies?

Les cookies són petits fitxers que s’instal·len al terminal de l’USUARI en visitar un lloc web amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació. Si l’USUARI no es registra ni deixa informació personal al lloc, el servidor tindrà coneixement que algú amb aquesta galeta va tornar al lloc web però li serà impossible associar la navegació a un USUARI concret i identificat.

Quins tipus de Cookies existeixen?

Les cookies, en funció de la seva caducitat, es poden classificar en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador mentre que les segones romanen per un temps superior durant el qual les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades. També es poden distingir segons l’entitat que gestioni l’equip o el domini des d’on s’envien les cookies i es tractin les dades que s’obtinguin.

 • Cookies pròpies.

Són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat pel mateix usuari.

 • Cookies de tercers.

Són aquelles que són enviades a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.

En funció del seu objectiu podem parar de:

 • Cookies tècniques.

Permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió o realitzar el procés de compra d’una comanda.

 • Cookies de personalització

Permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris al terminal de l’usuari com ara l’idioma o el tipus de navegador.

 • Cookies analítiques

Permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web a què estan vinculades. La informació recollida s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, l’aplicació o la plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per introduir millores en funció de l’anàlisi dels dades que fan els usuaris del servei.

 • Cookies publicitàries.

Permeten la gestió, de la manera més eficaç possible dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència on es mostren els anuncis.

 • Cookies de publicitat o comportamental

Permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

Quines Cookies usa el lloc web de UROPONENT, SLP?

S’instal·la a través d’aquest lloc web les galetes que es descriuen a continuació:

Nombre Servidor de Envío Finalidad Caducidad
elementor www.urocliniccenter.com This cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time. mai
cky-active-check www.urocliniccenter.com CookieYes sets this cookie to check if the consent banner is active on the website. 1 día
cookieyesID www.urocliniccenter.com CookieYes sets this cookie as a unique identifier for visitors according to their consent. 1 any
cky-consent www.urocliniccenter.com The cookie is set by CookieYes to remember the users’s consent settings so that the website recognizes the users the next time they visit. 1 any
cookieyes-necessary www.urocliniccenter.com CookieYes sets this cookie to remember the consent of users for the use of cookies in the ‘Necessary’ category. 1 any
cookieyes-functional www.urocliniccenter.com CookieYes sets this cookie to remember the consent of users for the use of cookies in the ‘Functional’ category. 1 any
cookieyes-analytics www.urocliniccenter.com CookieYes sets this cookie to remember the consent of users for the use of cookies in the ‘Analytics’ category. 1 any
cookieyes-performance www.urocliniccenter.com CookieYes sets this cookie to remember the consent of users for the use of cookies in the ‘Performance’ category. 1 any
cookieyes-advertisement www.urocliniccenter.com CookieYes sets this cookie to remember the consent of users for the use of cookies in the ‘Advertisement’ category. 1 any
cky-action wwww.urocliniccenter.com This cookie is set by CookieYes and is used to remember the action taken by the user. 1 any

Com desactivar o eliminar Cookies

L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè no se li instal·lin cookies o per rebre un avís en pantalla cada vegada que una galeta vulgui instal·lar-se, podent decidir en cada moment si la vol acceptar o no. Igualment l’USUARI podrà decidir posteriorment eliminar les galetes que tingui instal·lades canviant la configuració del seu navegador o eliminant-les manualment a través del mateix. Tingueu en compte que l’eliminació de les galetes pot suposar una disminució en la qualitat o en les funcionalitats de la pàgina web.Per permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades a l’equip o dispositiu mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat, l’USUARI ha de seguir les instruccions proporcionades pel propi navegador. A continuació es proporcionen als enllaços per configurar les galetes dels navegadors més populars_

Si l’USUARI qualsevol altre navegador, o els enllaços proporcionats no contenen la informació que desitges, pot localitzar com gestionar les cookies que s’instal·len al vostre equip accedint al menú “Opcions” o “Configuració” –o equivalent- del navegador, o bé consultant la secció “Ajuda” o “Suport” del propi navegador.Hi ha navegadors que permeten configurar regles específiques –excepcions- per administrar les cookies per lloc web, de manera que es poden inhabilitar les cookies de tots els llocs excepte d’aquells en què es confiï.En cas que l’USUARI vulgui desactivar els anuncis basats en cookies de remàrqueting pot utilitzar els enllaços següents: Facebook y Twitter . També podeu configurar l’opció «No rastrejar» a Twitter.Per gestionar els “anuncis de Google” podeu utilitzar el següent enllaç: Controla els teus anuncis Google. Així mateix, podeu excloure’s voluntàriament de la recopilació d’informació de DoubleClick (Google), Facebook, Twitter i altres entitats, a través dels següents enllaços:networkadvertising.org, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, youronlinechoices.com http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices, yaboutads.info.  D’altra banda, si no voleu que el codi JavaScript de Google Analytics recopili les dades de la vostra visita podeu instal·lar el complement d’ inhabilitació per a navegadors de Google Analytics. El complement no evita que la informació s’enviï al lloc web o, per altres vies, a altres serveis d’analítica web. L’usuari pot trobar altres opcions de configuració de la privadesa dels serveis de Google als següents enllaços: Privacy Controls Google y Privacy partners Google En cas de bloquejar o desactivar l’ús de ‘cookies’ al vostre navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

ACTUALITZACIONS I CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT / COOKIES: 

UROPONENT, SLP pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran a l’USUARI bé mitjançant la web o mitjançant correu electrònic a si està registrat.

CÀNCER DE RONYÓ

El càncer de ronyó ocupa el tercer càncer més freqüent en urologia. Pot manifestar-se en forma de sang a l’orina, dolor o aparició d’una massa a nivell abdominal; tot i que el més freqüent es que es detecti en una prova d’imatge en un control rutinari sense que doni símptomes. S’ha relacionat amb el tabaquisme, factor genètics i exposició a determinats tòxics.

La probabilitat de curació es molt alta si es troba localitzat al ronyó. En funció de la mida i la localització, es pot realitzar una Nefrectomia parcial robòtica o laparoscopica 3D, permeten extraure només el tumor renal conservant la resta del ronyó. En casos més extrems s’ha de traure tot el ronyó, quan es impossible conservar-lo. Si es porten hàbits de vida saludables, i l’altra unitat renal es sana, es pot fer vida normal encara que s’hagi d’extirpar un ronyó per un tumor.

CÀNCER DE PRÓSTATA

El càncer de pròstata es el càncer més freqüent que pateixen els homes i que afecta a la glàndula prostàtica. Tot i que molts càncers de pròstata creixen lentament i estan limitats a la glàndula prostàtica, alguns poden comportar-se de manera agressiva. El millor tractament es fer una bona prevenció i detecció precoç, ja que el càncer de pròstata localitzat a la glàndula prostàtica es pot curar en més del 95% dels casos.

La prostatectomia radical es la cirurgia que serveix per a tractar el càncer de pròstata, consisteix en extirpar la glàndula prostàtica i reconstruir el trajecte urinari entre el conducte de la orina remanent (la uretra) i la bufeta de la orina, intentant conservar els nervis de la erecció i preservant la continència al màxim. És una cirurgia d’alta complexitat amb una alta corba d’aprenentatge.

La cirurgià robòtica consisteix , en realitza unes petites incisions mil·limètriques, en les que es col·loca unes petites cànules metàl·liques, conectades als braços del Robot Da Vinci, per on s’introduiran les eines necessàries per a dur a terme la cirurgia. El Robot Da-Vinci X es considerat el robot quirúrgic més sofisticat y evolucionat del mon. El robot permet que el cirurgia millori les seves capacitats de precisió i visió, permeten dur a terme cirurgies d’alta complexitat amb uns resultats òptims amb una mínima invasió.

El Robot es controlat pel cirurgià a través d’una consola externa i no pot actuar sol; el que fa que el Robot no pugui dur a terme la intervenció per si sol, aquí entra la part humana, en la que la experiència del cirurgià es tradueix en la excel·lència quirúrgica.

El equip d’Uroclínic Center es el pioner en la introducció de la cirurgia robòtica a Lleida i l’únic equip a Lleida que realitza aquesta cirurgia en centres concertats privats.

 Els beneficis de la cirurgià robòtica son:

 • Major precisió per part del cirurgià, amb una millor qualitat d’imatge tridimensional, com si el cirurgia veies estant dins el pacient, amb una major quantitat i qualitat dels moviments.
 • Major precisió per a la extirpació tumoral, permeten preservar al màxim els teixits sans, colaterals i els nervis, necessaris per a la erecció i la continència de la orina.
 • Proporciona un menor temps quirúrgic, el que es tradueix en menys risc anestèsic i de possibles infeccions.
 • Menys tasses de sagnat.
 • Això comporta menys dolor postoperatori, menys risc de sagnat, amb el que comporta una menor tassa de transfusions sanguínies.
 • Menys temps d’hospitalització.
 • El pacient es recupera més ràpid i té un menor risc d’incontinència i impotència. La recuperació de la continència es molt més rapida.

A part del càncer de pròstata, la cirurgià robòtica també serveix per tractar el càncer de bufeta, el càncer de ronyó , la obstrucció del tracte urinari per pedres i els prolapses ginecològics que poden anar associats a incontinència urinària.

CÀNCER DE BUFETA

La bufeta es la part del cos que s’encarrega d’emmagatzemar l’orina fabricada pels ronyons i la buida a través de la uretra. El tabac es la causa més freqüent de Càncer urotelial. Representa el cuart tumor més freqüent en homes i

El càncer de bufeta apareix per alteracions a les cèl·lules urotelials, que estan a la bufeta però també a tot el trajecte urinari, a nivell del interior dels ronyons, o al conducte que porta l’orina des del ronyó a la bufeta de la orina, anomenat urèter. La majoria es desenvolupen a nivell superficial de les diferents capes de la mucosa. Uroclinic Centre disposa dels aparells endoscòpics més moderns per al diagnòstic i el tractament d’aquest tipus de patologia.

En els casos que sigui superficial un tractament endoscòpic pel conducte de la orina serà suficient. Després hi haurà d’haver un seguiment exhaustiu. En el cas que el tumor sigui de certes característiques o estigui afectant als plans profunds de la bufeta, s’ha d’extirpar la bufeta i fer un conducte amb intestí o una neobufeta amb intestí. En aquest procediment tant la cirurgia laparoscòcpia com la robòtica, juguent un paper important, per a realitzar la intervenció d’una manere poc invasiva, amb unes mínimes tasses de sagnat i per oferir una millor recuperació amb el mínim temps d’ingrès.

VAPORITZACIÓ PROSTÀTICA AMB LÀSER

La vaporització prostàtica amb làser verd (Green Light XPS) és un procediment mínimament invasiu, en què s’introdueix una petita fibra làser pel conducte de l’orina (uretra) ia través d’aquesta fibra es transmet una energia d’alta potència que vaporitza selectivament tot el teixit prostàtic que obstrueix la sortida de l’orina (hiperplàsia benigna de pròstata). D’aquesta manera, el conducte de l’orina de forma ràpida i efectiva queda net del teixit prostàtic que obstruïa. Els avantatges d’aquesta tècnica són reduir el sagnat, reduir el temps d’ingrés i facilitar als pacients una recuperació molt més ràpida.

A diferència d’altres tècniques, hi ha un risc de sagnat mínim, una curta hospitalització de 24-48 hi no produeix ni impotència sexual ni incontinència. Els pacients són donats dʻalta sense sonda vesical.

El nostre grup ha estat el pioner a les terres de Lleida en la realització d’aquesta intervenció i és l’únic equip que fa aquesta tècnica amb làser verd.

UROLOGIA PEDIÀTRICA

Els pacients en edat pediàtrica també poden patir problemes urològics.

FIMOSIS

Les patologies més freqüents que pateixen els nens són la fimosi, que és la dificultat per a la retracció del prepuci, i que se soluciona amb tractament mèdic i de vegades cal cirurgia per a la seva correcció (Circuncisió).

HIDROCEL

També és freqüent l’aparició d’aigua al testicle anomenat hidrocele, a partir dels dos anys pot necessitar tractament quirúrgic.

UROGINECOLOGIA

La uroginecologia és la part de la urologia que es dedica als trastorns del sòl pèlvic. Com a trastorns freqüent del sòl pèlvic ens podem trobar amb la

Incontinència Urinària: La incontinència urinària és la pèrdua de control per aguantar l’orina. És un problema de vegades tabú, que molts pacients pateixen amb vergonya. Hi ha molts tractaments per corregir la incontinència, en funció del tipus i del grau de la mateixa. La incontinència es pot curar amb rehabilitació, fàrmacs i de vegades amb tractament quirúrgic. Aquesta patologia afecta dones i pot afectar també homes. Pot ser provocada per alteracions de la bufeta, després del part i trastorns neurològics. Disposem de la tecnologia més moderna per al diagnòstic i el tractament d’aquesta patologia. El nostre equip és especialista en la correcció quirúrgica de la incontinència urinària femenina i la col·locació de l’esfínter urinària artificial (AMS800) en casos seleccionats.

Els prolapses ginecològics, d’òrgans pèlvics, consisteix en el despreniment de l’úter, la bufeta o el recte a través de la vagina. El despreniment de la bufeta anomenat cistocele i del recte anomenat rectocele, és un problema que de vegades necessita de correcció quirúrgica. Som especialistes en realitzar aquest tipus de cirurgia, a nivell transvaginal si és possible, i amb col·locació de malla per laparoscòpia i cirurgia robòtica en els casos més greus

La meva Nova Aliança es pionera en la introducció a nivell espanyol d’aquesta tecnologia, ja que és el tractament menys invasiu per solucionar problemes prostàtics obstructius en pacients seleccionats amb un cert volum prostàtic. Mitjançant aquesta tècnica, s’injecta a la glàndula prostàtica vapor d’aigua que permet reduir el volum prostàtic per solucionar els problemes obstructius urinaris. D’aquesta manera, el pacient té una solució sense els efectes indesitjables de la cirurgia i sense requerir ingrés, ja que és una tècnica que permet l’alta hospitalària el mateix dia de la intervenció.

PRÒTESI DE PENIS

La disfunció erèctil és un problema de salut que molts homes pateixen en silenci i que afecten l’autoestima i les relacions de parella. No hi ha una sola causa que provoqui la pèrdua de rigidesa a les ereccions. Hi pot haver motius físics com a psicològics. Algunes de les causes més habituals són: el problema de la diabetis, cirurgia prostàtica, patologia i medicació cardiovascular, problemes psicològics, etc.

A Uroclinic Center som especialistes en el diagnòstic i el tractament d’aquesta patologia. De vegades amb un tractament mèdic i/o suport psicològic serà suficient. En els casos en què el tractament mèdic no funcioni i en casos seleccionats hi ha la possibilitat de col·locar una pròtesi de penis, i aquest és un tractament definitiu amb unes taxes de satisfacció molt altes.

NEFROLITOTOMA PERCUTÀNEA

El nostre grup ha estat el pioner a introduir aquesta tècnica a les comarques de Lleida. És una tècnica que s’utilitza per tractar litiasi renals de grans dimensions i duresa i consisteix, via punció renal, introduir un endoscopi o un minendoscope per a la polvorització i posterior extracció de les pedres del ronyó. Hi ha diferents notes a la premsa d’intervencions realitzades pel nostre grup, que podeu llegir per a més informació.

ENFERMEDATS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL

Les malalties de transmissió sexual o també conegudes com a ETS, segueixen presentant un augment a tot el món malgrat les campanyes de formació i prevenció.

La simptomatologia clínica que poden donar són: secrecions uretrals, dolor en orinar, lesions a genitals, inflamació i dolor.

Moltes d’aquestes infeccions poden ser asimptomàtiques, per la qual cosa un pacient les pot transmetre sense adonar-se’n durant setmanes, ja que hi ha patologies que tenen períodes d’incubació llargs i més si el pacient té diverses parelles sexuals.

Els principals patògens que intervenen en les MTS són les Clamydias, el Gonococ, el VPH (virus del papil·loma humà), el virus de l’Herpes, l’Ureaplasma, el Treponema Pallidum causant de la Sífils, el Micoplasma, el virus de l’Hepatitis i el VIH (virus de la immunodeficiència humana).

Per prevenir les MTS, és important una bona educació sexual i la utilitat de mesures profilàctiques durant les relacions sexuals.

La majoria de les MTS es poden diagnosticar amb una exploració mèdica i una analítica.

Els especialistes d’Uroclínic Center aconsellen consultar si es presenten alguns dels símptomes i si s’ha tingut algun contacte sexual de risc, ja que la detecció és fonamental per a un tractament precoç.

LITOTRICIA

Procediment que antigament es coneixia com a ESWL i que es duia a terme en un aparell similar a una banyera. La litotrícia ens permet fragmentar els càlculs del sistema urinari per ultrasons, sense la necessitat de cirurgia, amb la posterior eliminació del càlcul fragmentat de manera espontània. Disposem d´un aparell Dornier amb altes prestacions i efectivitat.

ENUCLEACIÓ PROSTÀTICA LÀSER

L’enucleació prostàtic amb làser verd (Green Light XPS) és un procediment molt nou, que es fa a pocs centres. El nostre equip és pioner i únic a utilitzar aquesta tècnica aquí a Lleida. Aquesta intervenció permet el tractament de pròstates de qualsevol mida, que antigament només tenien l’opció de tractament amb la cirurgia oberta. Consisteix a separar tot l’adenoma prostàtic o teixit obstructiu prostàtic redundant, amb el làser verd, que posteriorment s’introdueix dins la bufeta a través del conducte de la uretra i que s’extreu a l’exterior de manera endoscòpica, mitjançant un aparell anomenat morcel·lador. Aquest teixit prostàtic es pot analitzar per descartar processos malignes. El temps d’ingrés és de 48h aproximadament i el pacient també pot anar d’alta sense sonda. Aquest és un tractament més definitiu, ja que se n’elimina tot el teixit. Produeix una millora dels símptomes molt immediata, preservant la continència i la funció erectil. L’ejaculació retrograda (o seca) és l’únic efecte advers que aquesta intervenció pot provocar.

ENDOUROLOGIA

Disposem de la darrera generació a Ureterorensocopes semirígids i flexibles i amb la darrera tecnologia làser, que ens permet per orificis naturals, amb anestèsia, accedir a les pedres que estan provocant l’obstrucció i fragmentar-les amb el làser i extreure-les. D’aquesta manera el pacient es pot sotmetre a aquest tractament de manera ambulatòria i marxar el mateix dia de la intervenció d’alta.

DISFUNCIÓ ERÉCTIL

La disfunció erèctil és un problema de salut que molts homes pateixen en silenci i que afecten l’autoestima i les relacions de parella. No hi ha una sola causa que provoqui la pèrdua de rigidesa a les ereccions. Hi pot haver motius físics com a psicològics. Algunes de les causes més habituals són: el problema de la diabetis, cirurgià prostàtica, patologia i medicació cardiovascular, problemes psicològics, etc.

A Uroclinic Center som especialistes en el diagnòstic i el tractament d’aquesta patologia. De vegades amb un tractament mèdic i/o suport psicològic serà suficient. En els casos en què el tractament mèdic no funcioni i en casos seleccionats hi ha la possibilitat de col·locar una pròtesi de penis, i aquest és un tractament definitiu amb unes taxes de satisfacció molt altes.